Vegetarijanska prehrana

Zdravlje 26. 07. 2011.

“Vegetarijanska prehrana nije samo zdravija, već i sigurnija”, kažu adventisti. Nedavne vijesti iz Agencije za hranu i lijekove u Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju da se u mesnoj industriji crveni izgled mesa ponekad postiže pomoću ugljičnog monoksida da bi bilo privlačnije za potrošače. Premda se mnogi liječnici slažu da ugljični monoksid, ako se rabi u malim količinama, nije opasan, problem je u tome što on može čak i trulom mesu dati crven i svjež izgled. To je još jedan problem vezan uz meso u posljednjih nekoliko godina, uz već poznato kravlje ludilo ili goveđu spongiformnu encefalopatiju koja može biti smrtonosna za ljude; zatim pojavu taloženja žive u nekim vrstama riba koja može prouzročiti oštećenje mozga u fetusu i kod male djece, te u novije vrijeme s mesom povezanu prijetnju zdravlju – avijansku gripu koja se širi preko peradi i drugih ptica. Premda mnogi smatraju meso bitnim za zdravu prehranu, Adventistička crkva i Vegetarijanska prehrana dalje preporučuje vegetarijansku prehranu prvenstveno iz nutritivnih i duhovnih razloga.

“Pakirano meso obogaćeno ugljičnim monoksidom vjerojatno ne povećava zdravstveni rizik u značajnoj mjeri dokle god je ono uskladišteno na prikladnoj temperaturi u hladnjaku unutar određenog roka uporabe te ako je ispravno obrađeno kuhanjem ili pečenjem”, kaže dr. Kenneth I. Burke, stručnjak za nutricionizam i počasni profesor na adventističkom Sveučilištu Loma Linda, koji je predavao više od dvadeset godina nutricionizam. Premda svaka hrana – meso ili povrće – može biti kontaminirana, “organizmi uzročnici bolesti”, kaže, “posebno bujaju na mesu pa je mogućnost kontaminacije i prijenosa bolesti trajni problem.”

Spoznaja da ugljični monoksid daje pokvarenom mesu svjež izgled “jača moju odluku da ne konzumiram meso”, kaže Gracina Dabrowska, sportski trener i vjernica Adventističke crkve. “Kad se radi o kupnji hrane, mi se oslanjamo na vid da zaključimo što je svježe, a što nije. Ako se ne mogu osloniti na svoje oči da donesem ispravan zaključak, onda nemam vlasti nad svojim odlukama. Stoga za zdravu prehranu preporučujem organski uzgojene žitarice i mahunarke, voće i povrće različitih boja kao kvalitetnu hranu za naše tijelo bez štetnih posljedica hormona rasta i kemijski tretiranih mesnih proizvoda.”

U Sjedinjenim Američkim Državama poduzete su mjere za povećanje sigurnosti mesa za ljudsku prehranu. Prije godinu dana Agencija za hranu i lijekove (FDA) uvela je nove metode za sprečavanje širenja kravljeg ludila, među kojima je i zabrana “davanja životinjskih proteina preživačima, uključujući stoku”. Životinjski proteini sastoje se od ostataka peradi – utroba, prosute hrane, perja i fekalija koje se skupljaju iz peradarnika i miješaju sa stočnom hranom.

“Problem čiste i nezagađene mesne hrane danas zaokuplja mnoge, uključujući i mesnu industriju i oni se, općenito govoreći, ozbiljno trude da uzgoje kvalitetni proizvod”, kaže dr. Allan Handysides, direktor Službe za zdravlje pri Adventističkoj crkvi. Međutim, “problem s mesom manje je povezan sa zagađenošću, što se odnosi i na biljnu hranu, a više s bitnim čimbenicima kao što su zasićene masti, a kod riba zagađenje živom i drugim teškim metalima. Nema nikakve sumnje da će pojedinac u čijoj prehrani ima manje mesa a više cjelovite biljne hrane biti zdraviji.” Handysidesov komentar odražava adventistički stav o vegetarijanskoj prehrani. Crkveno Vijeće za prehranu izjavilo je 2000. godine da “adventisti više od 130 godina prakticiraju vegetarijansku prehranu zbog holističkog pristupa ljudskoj naravi. što god jedu ili piju, treba biti na slavu Bogu i s ciljem da se sačuva zdravlje tijela, uma i duha.” (Vidi 1. Korinćanima 10.31)

Studija koju je 1960-ih provelo Seučilište Loma Linda uz pokroviteljstvo Nacionalnog instituta za zdravstvo (NIH), analizirala je životne navike adventista. Studija je pokazala da, općenito gledano, adventisti imaju 50 posto manji rizik od srčanih bolesti, određenih vrsta raka, moždanog udara i šećerne bolesti. “Ne želim reći da nećete nikad oboljeti ako budete vegetarijanac, ali vegetarijanci žive dulje, što potvrđuje zdravstvena studija provedena među adventistima”, rekao je dr. Burke.

NIH je pokrovitelj i druge studije o adventistima koja treba dati odgovor na pitanje postoji li kakva veza između prehrane i raka.

(Znaci vremena 1/2006, Zagreb)