Svladavanje nasilja nad ženama

Kultura i drustvo 20. 04. 2012.

Adventisti pokreću projekte za suzbijanje kriminala u Srbiji i Keniji – Na 17. njemačkom kongresu za suzbijanje kriminala, održanom od 16. do 17.  travnja u Međunarodnom kongresnom centru München, svojim štandom bila je prisutna i Kršćanska adventistička crkva. Predstavljena je kampanja “enditnow – Reci NE nasilju nad ženama” Kršćanske adventističke crkve u suradnji s Adventističkom agencije za pomoć i razvoj ADRA. To je obrazovna kampanja koja poziva ljude diljem svijeta da se zalažu za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Pored toga je od strane Adventističke crkve objavljena i brošura Nasilno seksualno zadovoljenje. Ona uključuje pravila ponašanja volontera i plaćenog osoblja koji rade s djecom i mladeži. Brošura je dostupna na njemačkom i engleskom jeziku.
Također je skrenuta pozornost na dva projekta za žene. U Smederevu u Srbiji će ADRA Njemačka u sklopu borbe protiv obiteljskog nasilja otvoriti sklonište za žene, izvijestila je Ingrid Naumann, voditeljica Odjela Adventističke žene južne Njemačke (Ostfildern blizu Stuttgarta). Grad je dao na korištenje zgradu koja se mora obnoviti i namjestiti. U njoj bi sklonište moglo pronaći dvanaest žena s djecom. Osim prenoćišta i toplog obroka pružat će se psihoterapijska njega i pravna pomoć. U ženskom skloništu će se održavati tečajevi o temama kao što su higijena i obrazovanje te obučavanje za posao.

Kenijka Evelyn Brenda je u Münchenu skrenula pozornost na običaj obrezivanja djevojčica među Masaima. “Djevojka se može vjenčati samo kad je obrezana. Tek tada se smatra ženom. Što je mladenka mlađa, to je njezina cijena viša”, rekla je Brenda. Kako u mnogim obiteljima vlada siromaštvo, dolazi do toga da roditelji “prodaju” djevojčice već u dobi od 12 do 14 godina starijim muškarcima kako bi osigurali egzistenciju obitelji. Stoga je Evelyn Brenda  u suradnji s ADRA-om Njemačka osnovala djevojački internat u Kajiadou u Keniji. Tamo je 200 mladih djevojaka pronašlo utočište od genitalnog sakaćenja i prisilnih brakova. One mogu ići u školu, zadovoljene su im sve životne potrebe i imaju sigurno okruženje za odrastanje u dostojanstvu.

U međuvremenu ADRA u suradnji s jednom kenijskom nevladinom organizacijom pokušava uvesti zamjenu za takav obred obrezivanja žena, kaže Brenda. Obrezivanje bi se doista moglo ukinuti, ali aspekti provedbe u odrasloj dobi će se zadržati.

Zbog obreda mnoge mlade žene nakon rođenja prvog djeteta postaju inkontinentne. “Budući da zbog stalne izloženosti visokim temperaturama zaudaraju, njihovi ih muževi često odbacuju i one budu protjerane iz obitelji”, rekla je Evelyn Brenda. Prisiljene su na život na margini društva. Stoga se u Samburou u blizini Kajiadoa planira još jedan projekt. Pri tome bi se muškarce trebalo osvijestiti da su urinarna inkontinencija njihovih žena i obrezivanje djevojčica povezani. “Ali i o ženama se treba voditi briga”, kaže Brenda. Mnogo se može pomoći operativnim zahvatom. No to je trošak koji uključuje četiri dana hospitalizacije i kreće se od 20 do 30 eura. “To si većina siromašnih obitelji ne može priuštiti.” Zato je Kenijka u potrazi za mogućnostima financiranja. U studenome se održava sljedeći obred koji se odvija bez genitalnog sakaćenja među Masaima u Keniji. To bi bila dobra prilika za početak novog projekta.

Leave a Comment