Što je istina?

Teologija 28. 05. 2012.

Istina, na latinskom veritas, označava nešto što je stvarno, što ne može biti drukčije, nešto što zaista postoji, bez obzira što mi to možda ne možemo spoznati. Gotovo svaki čovjek u svojoj duši teži za istinom na svakom području ljudskog djelovanja, pa tako i na vjerskom poimanju stvarnosti.

Svaki čovjek se sastoje od triju cjelina: od tijela, duše i duha. Zadivljuje kako je Bog tako savršeno ukomponirao te tri dimenzije i učinio da smo svi različiti. Sve što je Bog stvorio u svemiru, sve je različito i nema ničega što je potpuno isto. Sve tri sastavnice trebaju biti u skladu i jedna drugu podržavati. Ako jedna oboli, i druge obolijevaju. Tijelo je fizičke naravi, a duša predočava našu psihu, odnosno psihičku narav koja se sastoji od temperamenta, karaktera, emocija, savjesti, strahova, ljubavi i drugih psihičkih sastavnica. Čovjek u svojemu tijelu posjeduje i duhovnu dimenziju. Tijelo i dušu dobivamo po roditeljima, a duh je od Boga. Duhovna dimenzija u čovjeku je božanska dimenzija. U trenutku začeća Bog udahnjuje svoj duh kao besmrtnu dimenziju. Ta čovjekova sastavnica je apsolutna, nepromjenjiva i stup je egzistencije tijela i duše. Ona nikad ne umire, osim ako je sâm Bog ne usmrti. Kad umre čovjek, umre njegovo tijelo, a psiha ili duša nestane, kao da ishlapi, ali kod Boga ostaje zapis o njoj, poput otiska. Duh koji je udahnut pri začeću ostaje kod Boga i On će ga pri svojemu drugom posjetu našemu planetu ponovno staviti u fizičko tijelo i u psihu koje smo imali prije smrti. Ali to nije pravilo. Nekome će Bog vratiti duh, a nekome neće. Kome će ga vratiti, a kome neće? Cijela Biblija razotkriva tu odlučujuću i temeljnu istinu. Isus je rekao da se spašavamo samo žestokom borbom protiv grijeha: “Samo najuporniji osvajaju kraljevstvo Božje.”

Biblija tvrdi da će se samo mali broj ljudi spasiti i vječno živjeti. Bog udjeljuje milost vječnog života, a mi želimo biti među onima koji će vječno živjeti. Ako nije tako, uzalud smo se rodili i živjeli. “Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u vječni život, i malo ih je koji ga nalaze! Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci!” (Matej 7,13-15).

Moramo, dakle, biti vrlo oprezni i odgovorni za svoj život, da ga ne bismo protratili.

Koji je to tijesni put i što je to prava istina?

Ivan 1,17: Jer, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe milost i istina.

Kad se ispunilo određeno vrijeme, na svijet je došao Čovjek koji je za sebe rekao: “Ja sam put, istina i život.” (Ivan 14,6) Ta izjava je temelj vjere kršćana. U Djelima apostolskim 4,12 apostol Petar kaže o Isusu: “Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.” Isus je rekao: “Ja sam uskrsnuće i život” (Ivan 11,25) i ono što je najradosnije: “Vratit ću se da vas uzmem k sebi” (Ivan 14,3).

Nitko u povijesti svijeta nije govorio o sebi tako kao Isus. Muhamed je priznao da je griješio, Buda nije govorio o Bogu niti je tražio da ga se štuje. Isus za sebe kaže da je od početka i da su Bog Otac i On jedno, da je On Bog koji je dragovoljno sišao na Zemlju u liku Isusa, po majci Mariji, da bi postao što sličniji ljudima, Sin čovječji. Bog se spustio na našu razinu da se ljudi ne bi uplašili Božje sile, došao je kao čovjek i svima pokazao kako čovjek može živjeti bez grijeha.

Isus je govorio da će ponovno doći na ovaj svijet, ali ne u običnom ljudskom tijelu, već u velikoj slavi. Tada će doći u ulozi Suca i Spasitelja vjernih: “Kad Sin Čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela… Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih…” (Matej 25,31) Vjernima i pravednima će reći: “Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od početka svijeta.” (Matej 25,34) O sebi je rekao: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18) Prikazuje se kao Gospodar nad svim anđelima i nad svim zakonima prirode. Biblija Ga konačno naziva: “Kralj kraljeva i Gospodar gospodarâ”. (Timoteju 6,15) Kad čitajući Bibliju vidimo Isusa, vidimo i Boga Oca, jer Isus je materijalni odraz sveopćeg Boga. Svjestan da je Bog, Isus na posljednjoj večeri sa svojim učenicima sklapa novi savez s ljudima. Isus zna da je Gospodar i onih zapovijedi koje je Bog dao Mojsiju na Sinaju te se usuđuje dopuniti i usavršiti te zapovijedi.

Tko može opraštati grijehe osim Boga? Tko može ljudima pokloniti vječni život osim samoga Boga? Tko može uskrisiti mrtve osim samoga Boga? “Izišao sam od Oca i došao na svijet. Sada ostavljam svijet i idem k Ocu.” (Ivan 16,28) Budući da je izišao od Oca, Isus je jedno s Ocem te ima iste moći i prava kao Otac: “Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu, da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga posla.” (Ivan 5,23)

Što je istina?

Psalam 119,160: Srž je riječi tvoje istina.

Psalam 119,142: Zakon je tvoj istina sama.

Psalam 119,86: Sve zapovijedi tvoje istina su sama.

Psalam 25,10: Sve su staze Jahvine istina i ljubav.

Moramo uskliknuti od radosti što je Isus uskrsnuo i time dokazao da posjeduje božansku silu i slavu. Kako je to učinio, ne možemo shvatiti, jer to je Božje djelo, a Bog sve može. Nakon uskrsnuća Isus se dvanaest puta ukazao učenicima, ženama na grobu, pred 500 svjedoka i, konačno, preobražen u slavu, budućem apostolu Pavlu na putu u Damask.

Put do istine vodi samo preko jedne Osobe, preko jednoga Boga, Isusa Krista. Kad konačno znamo što je istina, mnogo je lakše. Ostaje nam samo krenuti u proučavanje Biblije, osobito i ponajprije Evanđeljâ, i dobro upoznati svojega Boga.

Mr. Dragan Kalinić

Leave a Comment