Proučavajte Daniela i Otkrivenje

Duhovnost 21. 11. 2020.

“Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu.” (Otkrivenje 1,3)

Poruka koja će podignuti crkve treba biti objavljena. Treba učiniti svaki napor da se donese svjetlo ne samo našem narodu, već čitavom svijetu. Pokazano mi je da bi Danielovo proročanstvo i Otkrivenje trebalo biti tiskano u obliku malih knjiga s objašnjenjima i poslano cijelom svijetu. Sam naš narod treba imati svjetlo koje će mu biti potpuno jasno.

Oni koji jedu tijelo i piju krv Božjeg Sina, donijet će iz Danielove knjige i Otkrivenja istinu koja je nadahnuta Svetim Duhom. Oni će krenuti u akciju sa snagama koje ne mogu biti zaustavljene. Bit će otvorena usta djece da objave tajne koje su bile skrivene od ljudskih umova. …

Mnoga proročanstva trebaju se ispuniti jedno za drugim vrlo brzo. Svaki djelić snage treba biti uporabljen za rad. Ponovit će se iskustvo iz prošlosti; stari sukobi ponovno će oživjeti i opasnosti će vrebati Božji narod na svakom koraku. Žestoko će se obrušiti na čovječanstvo i proširit će se svuda po Zemlji. …

Proučavajte Otkrivenje zajedno s knjigom proroka Daniela jer će se povijest ponoviti. … Mi, sa svim prednostima koje posjedujemo u vezi s vjerom, trebamo znati mnogo više nego što danas znamo.

Anđeli žele zaviriti u istine koje su otkrivene ljudima koji skrušenih srca traže Božju riječ i mole se za što dulju, širu, dublju i višu spoznaju koju samo On može dati.

Kako se približavamo kraju povijesti ovoga svijeta, proročanstva vezana za posljednje dane zahtijevaju da ih ozbiljno proučavamo. Posljednja knjiga Novog zavjeta puna je istina koje trebamo razumjeti. Sotona je zamračio umove mnogih ljudi tako da traže bilo koji izgovor da ne bi proučavali Otkrivenje. Ali Krist je preko svojeg sluge Ivana ovdje objavio što će se zbivati u posljednje dane, i On kaže: “Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu.”

Ellen G. White
(tekst je preuzet iz knjige Maran atha, 27. str.)