Proročanstvo

Stoljećima su muškarci i žene bili očarani biblijskim proročanstvima. Premda je činjenica da je zanimanje ljudi za proročanstva izrodilo gomilu fanatika i ljudi željnih senzacija, činjenica je i da je zanimanje za proročanstva mnoge navelo da dožive duboko, temeljito duhovno iskustvo. Ispunjena biblijska proročanstva vode pravoj veri u pravog Mesiju.Kad je prvi put došao na Zemlju, Isus se rodio kao novorođene u betlehemskim jaslama; došao je ispuniti stoljećima stara proročanstva. Sam Isus je objavio: “Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje.” (Mk 1,15) Apostol Pavao je dodao: “Kada dođe punina vremena, posla Bog svoga Sina.” (Gal 4,4) Krist je “umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike” (Rim 5,6). Rođenje, život, smrt i uskrsnuće Spasitelja otkriva da nebo ima božanski raspored događaja.

Novi svijet
Povijest nije beskonačni krug zbivanja. Umjesto toga ona se kreće prema jednom kolosalnom događaju – drugom dolasku našeg Gospodina. Od svih šezdeset šest knjiga u Bibliji samo dvije – Daniel u Starom i Otkrivenje u Novom zavjetu – ukazuju na vrhunac povijest. One ga ne prikazuju kao dolazeću katastrofu, već kao slavni početak. Duboko u srcima ljudi po cijelome svijetu živi težnja za mirom i blagostanjem, zdravljem i srećom, proštenjem i vječnosti.

U Danielu i Otkrivenju proroci slikaju novi, bolji svijet. Pomažu nam da pružimo ruke i dotaknemo Božje kraljevstvo. Daju nam sažete prikaze vječnosti.

Prođimo ukratko kroz proročke knjige Daniela i Otkrivenja i upoznajmo nadahnuće tih nadom ispunjenih knjiga. One nam crtaju veliku proročku sliku.

Veliki kip
Drugo poglavlje Danielove knjige počinje snom babilonskog kralja Nabukodonozora. “Druge godine Nabukodonozorova kraljevanja usni Nabukodonozor sanje: njegov se duh zbog toga uznemiri, a san ga ostavi.” (Dn 2,1)

Kralj je znao da njegov san ima neobično značenje, ali ga se nije mogao sjetiti. Najmudrijim ljudima u svojem kraljevstvu, budući da nisu mogli znati ni protumačiti kraljev san, zaprijetio je smrću. U tom kritičnom trenutku istupio je Daniel i ljubazno zamolio da mu se dade vrijeme za molitvu zbog neriješene tajne.

Biblijski proroci ne nagađaju budućnost. Otkrivaju nam ono što je Bog njima otkrio. Daniel je jasno rekao kralju Nabukodonozoru što je sanjao: “Ti si, o kralju, imao viđenje: Gle, kip, golem kip!” (r. 31) Prorok je onda opisao zastrašujući kip. Imao je glavu od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh od mjedi, noge od željeza i stopala od željeza i gline (rr. 31-33). Vrhunac kraljeva sna je golemi kamen koji je pao s neba, udario u noge kipa i na kraju postao gora koja je ispunila cijelu zemlju.

Danielovo objašnjenje sna je isto tako precizno kao i opis njegova sadržaja. “Ti si glava od zlata. Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće, od mjedi, koje će gospodariti svom zemljom. A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza.” (rr. 38-40)

Točno prorečeno
Prema Božjem tumačenju što ga je iznio prorok Daniel, svaka kovina predočava dominirajuću svjetsku silu. San opisuje uspon i pad naroda. Daniel identificira Nabukodonozorovo babilonsko kraljevstvo riječima: “Ti si glava od zlata.” (r. 38) Babilonsko Carstvo vladalo je Bliskim istokom i proširilo svoju vlast na cijelo Sredozemlje od 605. do 539. prije Krista.

Ovo nevjerojatno proročanstvo u Dn 2 otkriva uspon i “drugog kraljevstva”, simboliziranog prsima i rukama od srebra. Tijekom noćne raskalašene pijanke na zidu babilonske palače tajanstvena je ruka napisala riječi presude: “Izmjerio je Bog tvoj kraljevstvo i učinio mu kraj… razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima.” (Dn 5,26-28)

Babilonskom je slijedilo Medijsko i Perzijsko Carstvo. Biblija i povijest potvrđuju ovu činjenicu. Poznati Kirov cilindar u britanskom muzeju sadrži opis njegova napada na Babilon.

Prsa i ruke od srebra (Medija i Perzija) svladalo je treće, mjedeno carstvo. Medijci i Perzijanci vladali su od 539. prije Krista do ih Grci nisu porazili 331. prije Krista. U Dn 8 Grci su spomenuti imenom kao pobjednici nad Perzijancima. I u tome se Sveto pismo i povijest slažu. Grci su vladali od 331. prije Krista do 168. prije Krista, kad ih je porazila željezna monarhija Rima.

Tijekom vladavine rimskih cezara rodio se Isus. Rimski guverner je osudio Isusa, a rimski su Ga vojnici razapeli. Rimljani su vladali od 168. prije Krista do oko 351. poslije Krista.

Četiri kovine: zlato, srebro, mjed i željezo; četiri svjetska kraljevstva: Babilon, Medija-Perzija, Grčka i Rim. Je li Rim svladan od nekog petog kraljevstva? Nije. Rim se raspadao iznutra pa su ga nadvladala barbarska germanska plemena sa sjevera. Poslušajmo značajne riječi tog proročanstva: “Stopala koja si vidio, dijelom glina a dijelom željezo, jesu podijeljeno kraljevstvo.” (Dn 2,41)

Rimsko Carstvo je podijeljeno i takvo je ostalo do danas. Proročanstvo nastavlja: “Oni… se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom.” (r. 43) Neki su vladari, željni vladavine svijetom, pokušali obnoviti Rimsko Carstvo, no svako novo stoljeće potvrđuje ispunjenje ovog drevnog proročanstva. U Dn 2,44 ono dolazi do nevjerojatnog vrhunca: “U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka.”

Prema ovom značajnom proročanstvu sljedeći događaj na nebeskom rasporedu je Isus Krist, Stijena, kamen što ga ne dodirnu ruka (rr. 34.35), koji uspostavlja svoje vječno kraljevstvo.

Ponavljanje središnje teme
Svako kasnije proročanstvo ponavlja i proširuje središnju temu prijašnjih poglavlja. U Dn 2 Bog uzima sliku četiriju kovina da opiše četiri moćna kraljevstva. U Dn 7 su četiri nemani simbol istih četiriju kraljevstava. U Dn 2 četvrta kovina, željezo, ima deset prstiju. U Dn 7 četvrta neman ima deset rogova.

Prema Dn 7,17 “one četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji”. Činjenica sa svaka neman u Dn 7 predočava kraljevstvo jasna je iz retka 23: “Četvrta neman bit će četvrto kraljevstvo na zemlji, različito od svih kraljevstava.” Bog je prikazao da se ove nemani pojavljuju iz noćnog mora uzburkanog snažnim vjetrovima. U biblijskom proročanstvu more ili vode predočavaju narode (Otk 17,15). Vjetar predočava razaranje, uništenje i katastrofu (Jer 49,36.37). Danielova proročanstva proriču da narodi ustaju usred ratnih sukoba.

Prva neman lav s krilima orla (Dn 7,4), točno opisuje babilonski narod. Arheolozi su otkrili taj simbol “lava s orlovim krilima” na zidovima Babilona i na kovanicama iskopanim u njegovim ruševinama.

Medijci i Perzijanci su prikladno opisani kao bezobzirni medvjed s tri krvava rebra u raljama (r. 5). Da bi zavladali Bliskim istokom, Medijci i Perzijanci su pokorili tri naroda – Babilon, Lidiju i Egipat. Kao što opisuje proročanstvo, proždrli su tri rebra.

Brzina osvajanja Aleksandra Velikog slikovito je prikazana simbolom krilatog leoparda (r. 6). Bog je tog leoparda prikazao s četiri glave? Zašto? Kad je Aleksandar umro, četvorica njegovih generala preuzeli su kraljevstvo. Umjesto da se pojedinačno bore za prijestolje, Kasandar, Lizimah, Ptolomej i Seleuk su među sobom podijelili Grčko Carstvo.

Četvrta je neman prikazana kao nezamislivo strašna i moćna, s golemim gvozdenim zubima (r. 7). Kip u Dn 2 imao je deset prstiju. “Strahovita” neman iz Dn 7 ima deset rogova. Kao i deset prstiju na nogama, deset rogova prikazuju podjelu Rimskog Carstva. U ovom dijelu proročanstva Bog unosi potpuno novi element.

Ivanova viđenja
Ostarjeli apostol Ivan, zatočen na stjenovitom, golom otoku Patmosu, s radošću piše:”Evo dolazi u pratnji oblaka! I vidjet će ga svako oko.” (Otk 1,7) Ivan je čeznuo za danom kad će moć pjevati s izbavljenima svih vremena: “Onomu koji sjedi na prijestolju, i Janjetu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova!” (Otk 5,13)

Proročanstva iz Daniela i Otkrivenja usmjerena su na mnogo više no što su zagonetni simboli, krvožedne zvijeri, zastrašujući zmajevi i antikristov žig. Ona govore o Isusu i Njegovom vječnom kraljevstvu. Nakon svij jada koji će snaći Zemlju, Ivan u Otk 7 gleda na veličanstveni prizor: “Zato stoje pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u njegovu hramu. A onaj koji sjedi na prijestolju spustit će se na njih da boravi s njima.” (r. 15)

Zajedno s Danielom, proročanstva u Otkrivenju živo opisuju uništenje svih sila zla prigodom dolaska našeg Gospodina. Ivan prikazuje Božji “srp” kako uništava sve grijehe i grješnike Otk 14,19.20. U slavnom trijumfu dolaska našega Gospodina opisanog u Otk 19 Ivan vidi otvoreno nebo. Isus Krist se vraća prikazan kao osvajač koji jaši na bijelom konju. Zvijer i lažni prorok i svi koji se protive, tlače i progone Božji narod su “živi bačeni u ognjeno jezero koje gori sumporom” (Otk 19,20). Isus je uzvišen kao “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara” (r. 16).

U Otk 20 Ivan opisuje opustošenu zemlju svezanim Sotonom, a zle uništene za čitavih tisuću godina (rr. 1-3). Tijekom tih tisuću godina, koje neki proučavatelji Biblije nazivaju milenijem, otkupljeni koji su uzišli da u zraku susretnu Krista pri Njegovom povratku (Iv 14,3; 1 Sol 4,16.17), vladaju s Isusom na nebu (Otk 20,4). Kad se otvore nebeske knjige, spašeni jasno vide da je Božja ljubav učinila sve moguće kako bi spasila svakog čovjeka.

Na kraju tih tisuću godina Sveti grad silazi s neba na zemlju. Umrli svi uskrisuju, Sotona vodi ove legije izgubljenih protiv Svetog Grada (rr. 5.7.8). Vatra Božje prisutnosti silazi s neba i zauvijek guta grijeh i grješnike, a Božja svetost čisti Zemlju.

Taj nezamislivi, fantastični i veličanstveni prizor Ivan opisuje ovako: “I opazih kako Sveti grad – novi Jeruzalem – silazi od Boga s neba, opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža. Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja kako viče: ‘Evo stana Božjeg među ljudima. On će stanovati s njima; oni će biti njegov narod, i on sam, Bog bit će s njima. On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.'” (Otk 21,2-4)

Kakva nada! Kakva budućnost! Kakva predivna slika! Unatoč bolu, tuzi i suzama, Isus će doći. Unatoč nevoljama i tegobama, Isus će doći – ni potajno ni tiho. Doći će kao Kralj kraljeva, kao Gospodin gospodara. Doći će kao silni osvajač. Doći će vladati vječno i cijeli svijet će to znati.

Mark Finley

(preuzeto iz časopisa Pregled 2/2001, Zagreb)

Leave a Comment