Osvajač koji se poziva na svoju pobjedu

“Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) i vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda.” (Hebrejima 2,17)
Za izraelskog velikog svećenika čitamo: “Neka tako Aron, kada god ulazi u Svetište, na svome srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuđivanje, da ih uvijek doziva u sjećanje pred Jahvom.” (Izlazak 28,29) Ovo je prelijepa i dojmljiva slika nepromjenjive ljubavi koju Krist ima prema svojoj Crkvi! Naš Veliki svećenik, čija je Aron bio slika, nosi svoj narod u svojem srcu. … Krist kao Veliki svećenik, dok vrši otkup za grijeh, sam stoji u božanskom veličanstvu i slavi. Drugi veliki svećenici bili su samo slike i kada se On pojavio, nestala je potreba za njihovom službom. … Napominjite ljudskim bićima, sklonima kušnji, da u nebeskom dvoru imaju Velikog svećenika kojega diraju njihove nevolje, jer je i On sam bio iskušan kao i oni. (Review and Herald, 17. ožujka 1903.) Krist je svećenik pravog Šatora sastanka, Veliki svećenik svih onih koji vjeruju u Njega kao Spasitelja i Njegovo mjesto ne može nitko zauzeti. On je Veliki svećenik Crkve. … Krist je prinio svoje slomljeno tijelo da bi otkupio Božju baštinu, da bi omogućio čovjeku još jedno suđenje. “Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25) Svojim bezgrešnim životom, poslušnošću i smrću na križu na Golgoti, Krist je posredovao za izgubljenu vrstu. I sada, Izvršitelj našeg spasenja ne posreduje za nas kao obični molitelj, nego kao što se osvajač poziva na svoju pobjedu. Njegova žrtva je potpuna, i kao naš Posrednik On izvršava posao koji je sam sebi zadao držeći pred Bogom kadionicu koja sadrži Njegove savršene zasluge i molitve, priznanja i zahvalnost Njegovog naroda. Obogaćeno mirisom Njegove pravednosti, ovo se uzvisuje do Boga kao sladak miris. Prinos je potpuno prihvatljiv i oprost pokriva sve grijehe. (Signs of the Times, 14. veljače 1900.)

Leave a Comment