Od Babilona do Armagedona - začuđujuća proročanstva

Biblija 12. 07. 2011.

Neka od najstarijih proročanstava na svijetu navješćuju da su pred našim planetom najdramatičniji događaji u ljudskoj povijesti: kraj svijeta kakvog poznajemo. Ta proročanstva ne određuju datum — ni godinu, ni desetljeće, pa čak ni stoljeće tog kraja. Pa ipak se nacrt povijesti čovječanstva dosad tako točno ispunio da je posljednji korak, jedini koji je još preostao da se ostvari, apsolutno siguran. Priča počinje tragičnim progonstvom tisuća Židova iz njihove domovine u Palestini. Među zarobljenicima koje je kralj Nabukodonozor odveo u Babilon bila su četiri mlada kneza, Daniel. šadrak, Mešek i Abed Nego. U postupku koji nama izgleda neobičan, ali je u ono vrijeme bio uobičajen, Nabukodonozor je ovu četvoricu mladih ljudi poslao na babilonsko sveučilište da bi ih školovao za kraljeve savjetnike.

U noći kojom počinje naša priča [1] kralj je usnio san. Bila je to, zapravo, noćna mora koja ga je pratila do jutra, premda se ujutro ničeg nije mogao sjetiti.

Uvjeren da je san važan, Nabukodonozor je pozvao svoje savjetnike i od njih zatražio da mu kažu što je sanjao i što san znači.

Ovi su “mudri ljudi” prosvjedovali zbog pretjeranog zahtjeva, no kralj im je rekao: “Ili ćete mi reći san ili ću vas pogubiti!” Unatoč prijetnji smrću, kraljevi savjetnici nisu mogli odgovoriti zahtjevu.

Daniel i trojica njegovih prijatelja nisu bili pozvani u palaču s ostalim kraljevim savjetnicima, vjerojatno zato što su bili na školovanju. Ali, i oni su bili uključeni u kraljev proglas. Kad su službenici došli uhititi ih, Daniel je zatražio odgodu. Zahtjev su mu odobrili i te je noći Bog Danielu dao isti san što ga je sanjao Nabukodonozor. Dužnosnik koji je bio poslan da uhiti Daniela, izveo je ujutro mladog čovjeka pred kralja.

Nabukodonozorov san
Kad su prošle formalnosti pozdrava, Daniel je ispričao kralju što je sanjao. “Ti si, o kralju, imao viđenje: Gle, kip, golem kip.” Glava kipa je bila od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od mjedi, gnjati od željeza, a stopala dijelom od željeza, dijelom od gline. Odjednom je niotkud doletio golemi kamen, srušio kip i pretvorio ga u prah. Zatim je kamen postao veliko brdo koje je napunilo zemlju.

Prirodno je što je kralj htio znali značenje sna. Danielove prve riječi morale su ga ispuniti ponosom: “Ti si, o kralju,… glava od zlata.” No, nastavak nije bio laskav; “Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga.”

Daniel je objasnio da će nakon Babilona slijediti tri kraljevstva i većina, biblijskih tumača se slaže da su to Medo-Perzija, Grčka i Rim. Rim je bio posljednje u nizu moćnih carstava. Kad se Rim raspao, njegovi su ostaci na kraju postali različite države u Europi, Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku, koje danas poznajemo.

Uništenje kipa kamenom predočava uništenje svih država na kraju svijeta, nakon kojeg će Bog osnovati kraljevstvo.

što je bilo tako začuđujuće u tom proročanstvu? Daniel ga je napisao oko 600. godine prije Krista. Poznavao je Babilon otkad se rodio, a mogao je poznavati Medo-Perziju u vrijeme kad je pisao ovo proročanstvo – premda je ta sila tek godinama poslije svladala Babilon. Ljudski gledano, bilo je nemoguće da Daniel proreče uspon i pad Grčke i Rima ili raspad Rimskog Carstva, no svaki srednjoškolski udžbenik povijesti svjedoči da se Nabukodonozorov san obistiniotočno onako kako ga je Daniel otkrio kralju. Začuđujuće!

Danielovo viđenje
Mnogo godina poslije Bog je Danielu dao viđenje koje, premda se jako razlikuje od Nabukodonozorova sna, pruža sličan nacrt povijesti svijeta. [2]Daniel je vidio kako iz mora izlaze četiri velike nemani: lav, medvjed, leopard i okrutna zvijer koju ćemo nazvati zmajem. One predočavaju Babilon, Medo-Perziju, Grčku i Rim. Zmaj je na glavi imao deset rogova. Oni predočavaju deset naroda koji su slijedili nakon Rima.

Međutim, u viđenju je uveden simbol koji je označio dio povijesti što ga Nabukodonozorov san nije sadržavao. Između rogova na zmajevoj glavi izrastao je mali rog koji je ubrzo zauzeo dominirajući položaj. Danielov opis ovog “malog roga” jasno pokazuje da je predočavao vladajuću silu s vjerskom i političkom vlašću.

Srednjovjekovno kršćanstvo zapravo je veći dio tisućljeća vjerski i politički nadziralo europske narode. To je iznenađujuće proročanstvo budući da ga Daniel ne bi mogao znati da mu ga Bog nije otkrio.

Međutim, Daniel je jedva imao vremena upoznati se s opisom malog roga kad se viđenje promijenilo. Ovaj put mu je pozornost bila usmjerena na prizor na nebu: Bog sjedi na prijestolju, okružen stotinama tisuća anđela. Svrha ovog veličanstvenog skupa bila je očita. Biblija kaže: “Sud sjede, knjige se otvoriše.”[3]

Cilj suda je suditi svim zemaljskim silama koje su vladale svijetom. A onda, “kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.” [4]

Molim vas, zamijetite da se ostvarila svaka pojedinost ovog viđenja osim posljednje. Babilon, Medo-Perzija, Grčka i Rim pojavili su se i nestali. Srednjovjekovno kršćanstvo se pojavilo i nestalo. Živimo u vrijeme podijeljene Europe i suda koji prethodi Kristovom drugom dolasku. Njegov povratak je jedini dio tog proširenog nacrta koji se još treba ispuniti.

Ponovno smo suočeni sa začuđujućim zaključkom da je prorok, koji je živio prije više od dvije i pol tisuće godina, mogao zaviriti u tijek vremena i dati nacrt budućnosti s takvom točnosti da ga je mogao dobiti samo od Boga.

Neki biblijski tumači tvrde da je Daniel pisao oko sto pedeset godina prije Krista i da u njegovom nacrtu svjetske povijesti nema ničeg natprirodnog. Znaci vremena ne prihvaćaju taj kasni datum Danielovih proročanstava. Čak i da ih je napisao između 200. i 150. godine prije Krista, nema mogućnosti da je mogao znati za raspad Rimskog Carstva, do kojeg je došlo oko četiristo godina poslije. Nije mogao znati niti za znakovit način na koji je kršćanstvo dominiralo europskom politikom tijekom srednjeg vijeka.

Jedini zaključak do kojeg možemo doći jest da je Daniel dobio ove snimke budućnosti od samoga Boga. A budući da se ostvarilo sve drugo u Danielovom nacrtu svjetske povijesti, možemo biti sigurni da će se zbiti i posljednji događaj.

Pitanje je: jesmo li spremni za taj posljednji događaj? Priprema je moguća. Pozovite Boga u svoj život. Recite mu da želite biti dio Njegovog vječnog Kraljevstva. Zašto odlagati? Učinite to još danas.

Marvin Moore
_______________________

    • [1]Ove začuđujuća priča zapisana je u Danielu 2.

    • [2]Danielovo viđenje zapisano je u sedmom poglavlju

    • [3]Daniel 7,9,10.

  • [4]Daniel 7,27.28.