Najznačajnija zemaljska gozba

“Uto čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova: ‘Alleluja! Jer se domognu kraljevstva Gospodin, naš Bog, Svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo Bogu, jer dođe Janjetova svadba! Njegova se zaručnica opremila; dano joj je da se obuče u blistav, čist lan!’ Lan, zapravo, označuje pravedna djela svetih. Tada mi anđeo reče: ‘Piši: Blago onima koji su pozvani na Janjetovu svadbenu gozbu!’ I nadoda: ‘Ove su riječi istinite riječi Božje.’” (Otkrivenje 19,6-9)

U zemaljskim su palačama tijekom povijesti priređivane mnoge čuvene gozbe koje su ljudi očekivali s oduševljenjem i nestrpljenjem. Ali nijedna nije značajnija od Janjetove svadbene gozbe, kada Isus prima svoje kraljevstvo, u prenesenom smislu opisano u Otkrivenju 21 kao “novi Jeruzalem … opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svog muža” (redak 2).

Ovdje se radi o gozbi duboko ukorijenjenoj u biblijskoj povijesti. Prorok Izaija govorio je o njoj sedamsto godina prije Kristovog utjelovljenja. “I Jahve nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline. … I uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Jahve, Gospod, otrti — sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Jahve reče. I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Jahve u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu.” (Izaija 25,6-9)

A Isus je prorekao ovu gozbu kada je rekao da će “mnogi doći s istoka i zapada te sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom” (Matej 8,11). Ponovno je ukazao na nju na Posljednjoj večeri kada je uzeo čašu i rekao: “Od sada, kažem vam, sigurno neću više piti od ovog trsova roda do onog dana kad ću ga piti s vama novog u kraljevstvu Oca svojega.” (Matej 26,29)

Čuvena gozba vjekova javlja se u Otkrivenju 19 i, kao i u usporedbi o deset djevica, prikazuje svece koji čekaju kao gosti pozvani na svadbu (Matej 25,1-10). Oni nisu samo pozvani, već kako stoji u Otkrivenju 19,8, prikladno su odjeveni za tu prigodu. Spašeni su milošću, a ta ista milost izvršila je utjecaj u njihovom životu dok su živjeli za Boga i Njegova načela. Dakle, ne samo da je njihov Kralj prikazan kako dolazi na bijelom konju, već su njihove sjajne haljine opisane kao “čiste i bijele”, što označuje “pravedna djela svetih”. Božja spasonosna, preobražavajuća, osnažujuća milost unijela je promjenu u njihov život i oni su spremni za zemaljsku najuzvišeniju gozbu — krunsku gozbu svih vjekova.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment