Najpoznatija adventistička bolnica

Zdravlje 26. 07. 2011.

Sveučilišni medicinski centar Loma Linda u Kaliforniji izdanak je starog adventističkog sanatorija osnovanog 1905. Ova visoka adventistička znanstvenozdravstvena ustanova nastavlja cjelovitu službu Isusa Krista odgajanjem odgovornih i profesionalnih zdravstvenih radnika koji se oslanjaju na velikog Liječnika, dok u isto vrijeme proširuju svoje spoznaje na područjima medicinskih, bioloških te biheviorističkih istraživanja. Očuvanje zdrave životne sredine kao i preventivno javno zdravstvo također su predmeti njihova zanimanja. Ova poznata znanstvenomedicinska ustanova ustrojena je kao sveučilišni centar 1967. Više od četiri stotine profesora i liječnika Loma Linde razvilo je vrhunsku neonatalnu njegu i neprestano razvija suvremene terapije. Danas se smatra jednom od najvećih i najuspješnijih klinika na svijetu koja se bavi transplantacijom srca kod novorođenčadi, kao i protonskim zračenjem raznih tipova raka. Svake godine u ovome se centru hospitalizira oko 35.000 bolesnika, dok se ambulantnih bolesnika obradi više od pola milijuna godišnje.

Paul Holc je bio samo tri sata star kada je dr. Leonard Bailey na njemu započeo petosatnu operaciju transplantacije srca. Bio je to najmlađi primatelj bilo kojeg organa u svijetu. Donatorica srca bila je djevojčica Gabriel. Operacija je u potpunosti uspjela, a sretni su roditelji svojemu dječaku dodali još jedno ime i prezime. Po davateljici srca nazvan je Gabriel, a po kirurgu Bailey. Paul Gabriel Bailey Hock danas je zdravo dijete koje voli sport.

U povijesti ksenotransplantacije ili trasplantacije životinjskoga tkiva i organa, Baby Fae je bila prvi primatelj srca pavijana. Operaciju je izvršio liječnički tim Sveučilišne bolnice Loma Linda 1984. Uporabljen je cyclosporin ili lijek koji smanjuje neprihvaćanje tuđeg organa, a beba je živjela dvadeset dana.

Od 1990. u Sveučilišnoj bolnici Loma Linda dostupan je protonski radijacijski tretman. Protonska terapija je najprecizniji oblik radijacijskog tretmana u liječenju nekih vrsta raka i drugih bolesti. Budući da je toliko precizno, ovo zračenje nije opasno za susjedne organe i tkivo. Do veljače 2006. ovu je terapiju primilo 10.726 pacijenata.

Osoblje Sveučilišnog medicinskog centra Loma Linda nastoji unaprijediti zdravlje čovjekova tijela, uma i duha. Zdušna posvećenost ovoj zadaći vidljiva je u životima i postupcima onih koji služe potrebama svojih pacijenata. Cjelovit pristup čovjekovim tjelesnim i duhovnim potrebama utkan je u tkivo ove izuzetne znanstveno-bolničke ustanove.

Dragutin Matak

(Znaci vremena 1/2006, Zagreb)