Majčin utjecaj

Brak i obitelj 13. 05. 2012.

Majčin utjecaj seže u vječnost — Područje djelovanja majke može biti usko, ali njezin utjecaj, sjedinjen s očevim, zadržat će se i u vječnosti. Nakon Božje, majčina sila za dobro najjača je na ovoj Zemlji.1

Majčin utjecaj je beskrajan, i ako je usmjeren prema dobru, karakter njezine djece svjedočit će o njenoj moralnoj ozbiljnosti i vrijednosti. Njezin osmijeh i njezino ohrabrenje mogu biti pokretačka sila. Ona može unijeti sunce u srce svog djeteta riječju ljubavi i osmijehom odobravanja…

Kad njezin utjecaj ide u prilog istini i kršćanskim vrlinama, kad se rukovodi božanskom mudrošću, kakva će sila za Krista biti njezin život! Njezin utjecaj osjećat će se do vječnosti. Kakva je to pomisao: majčini pogledi, riječi i postupci donose rodove u vječnosti, tako da su spasenje ili propast mnogih plodovi njzienog utjecaja!2

Majka nije dovoljno svjesna da njezin utjecaj u razboritom odgajanju djece prolazi velikom silom kroz prolaznost ovog života i dopire do budućeg beskrajnog života. Izgradnja karaktera prema nebeskom Uzoru zahtijeva vjeran, iskren i ustrajan rad; ali on će se isplatiti, jer Bog nagrađuje svaki dobro usmjereni trud za spasenje duša.3

Kakva majka, takva djeca — Najnježnija veza na svijetu je veza između majke i njezinog djeteta. Na dijete jače djeluju život i primjer majke, nego oca, jer ih povezuje snažnija i nježnija veza.4

Misli i osjećaji majke imat će snažan utjecaj na naslijeđe koje ona predaje djetetu. Ako dopušta svom srcu da se bavi samo svojim osjećajima, ako je sebična, ako je mrzovoljna i mnogo zahtijeva, to će se vidjeti u naravi njezinog djeteta. Tako su mnogi primili u naslijeđe skoro nepobjedive sklonosti k zlu. Neprijatelj duša zna ovo bolje nego mnogi roditelji. On će svojim iskušenjem napasti majku, znajući da preko nje, ako mu se ne odupre, može utjecati na njezino dijete. Bog je jedina majčina nada. Ona može doći k Njemu za snagu i milost, i neće doći uzalud.5

Kršćanska majka bit će uvijek budna da bi mogla uočiti opasnosti koje okružuju njezinu djecu. Ona će čuvati svoju dušu u čistom i svetom ozračju; ona će uskladiti svoju narav i načela prema Božjoj riječi i vjerno izvršavati svoju dužnost, trudeći se da se uzdigne iznad malih iskušenja kojima uvijek može biti izložena.6

Dobar utjecaj strpljive majke — Mnogo puta tijekom dana čuje se uzvik: “Mama, mama!” sad jednog, sad drugog uzbudenog djeteta. Na taj uzvik majka je spremna požuriti i ispuniti njihove zahtjeve. Jedno se nalazi u nevolji pa mu je potrebna majčina mudrost da se oslobodi neprilike. Drugo je toliko zadovoljno nečim što je učinilo da to majka mora vidjeti; ono vjeruje da će se ona tome radovati. Samo jedna riječ odobravanja donijet će sunce srcu za mnogo sati. Majka može svoje drage mališane obasjati dragocjenim zrakama svjetlosti ili radosti. Svoje najmilije može vezati uza svoje srce tako da će im njezina prisutnost biti najsunčanije mjesto na svijetu.

Međutim, strpljivost majke često je opterećeno mnogobrojnim malim poteškoćama koje su jedva vrijedne pozornosti. Vragolaste ruke i nemirne noge stvaraju majci mnogo posla i neprilika. Ona mora čvrsto držati uzde samosavlađivanja, jer će u protivnom s njezinih usana poteći nestrpljive riječi. Ponekad se zaboravlja, ali tiha molitva njezinom milostivom Spasitelju smiruje njezine živce i ona može s tihim dostojanstvom držati uzde samosavlađivanja. Njezin glas je miran, ali je zahtijevalo napor zadržati oštre riječi i obuzdati osjećaje gnjeva, što bi, da ih je izrazila, uništilo njezin utjecaj, pa bi trebalo mnogo vremena da ga ponovno povrati.

Dječje zapažanje je oštro i djeca mogu razlikovati strpljive i blage tonove od nestrpljivog, razdražljivog naloga koji uništava svježinu ljubavi i naklonosti u dječjem srcu. Prava kršćanska majka neće nikada otjerati svoju djecu od sebe svojom razdražljivošću i nedostatkom ljubavi koja suosjeća.7

Oblikovati um i karakter — Majka nosi naročitu odgovornost. Hraneći svojom krvlju svoje dijete i izgrađujući njegovo tijelo, ona prenosi na njega i umne i duhovne utjecaje od kojih ovisi oblikovanje uma i karaktera. Jokabeda, hebrejska majka, jaka u vjeri, nije se pobojala “zapovijedi kraljeve”; ona je rodila Mojsija koji je oslobodio Izrael. (Hebrejima 11,23) Ana, žena molitve, samoprijegora i nebeskog nadahnuća, rodila je Samuela, dijete učeno s Neba, nepodmitljivog suca, osnivača svetih izraelskih škola. Elizabeta, rođaka s istim duhom Marije iz Nazareta, bila je majka preteče našega Spasitelja.8

Što svijet duguje majkama — Božji dan otkrit će koliko ovaj svijet duguje pobožnim majkama koje su donijele na svijet nepokolebljive branitelje istine i reforme, ljude koji su bili hrabri i smjeli, koji su ostali nepokolebljivi u napastima i kušnjama; ljude koji su izabrali uzvišene i svete interese istine i Božju slavu umjesto svjetovne časti ili samog života.9

Majke, budite svjesne činjenice da vaš utjecaj i primjer utječu na karakter i sudbinu vaše djece. S obzirom na vašu odgovornost, razvijajte uravnoteženi um i čist karakter, koji će odsjajivati samo istinom, dobrotom i ljepotom.10

1 Good Health, ožujak 1880.

2 Signs of the Times, 16. ožujka 1891.

3 Good Health, srpanj 1880.

4 Testimonies for the Church, sv. 2, str. 536.

5 Signs of the Times, 13. rujna 1910.

6 Letter 69, 1896.

7 Signs of the Times, 13. rujna 1877.

8 Ministry of Healing, str. 372.

9 Signs of the Times, 11. listopada 1910.

10. Signs of the Times, 9. rujna 1886.

Ellen G. White

Iz knjige Temelji sretnog doma, str. 221—224