Logika ljubavi

“Imam pravo mrziti jer on je srušio moju kuću”, “imam pravo mrziti…” jer doživio sam ovu ili onu nepravdu, tešku nepravdu, učinjen je zločin meni ili mojima milima i dragima iz obitelji.

Bio sam svjedok mnogih ljubavi i mržnji među ljudima tijekom svih godina službe. Osobito je ljubav bila na kušnji u ratnim godinama. Imao sam prednost biti pastor u Osijeku od 1992. do 1998. godine. Mnogi svećenici, liječnici, ljudi dobre volje koji su u svakom čovjeku gledali čovjeka, osjećali su se ponukanim držati seminare o praštanju, o ljubavi prema svakom čovjeku. Pomagali smo na taj način i davali prinos suživotu medu ljudima i mirnom povratku prognanika na svoja ognjišta. Uspijevali smo ponekad, uz Božju pomoć, smiriti najteže odluke koje je povrijeđeni čovjek donosio izjavljujući: “Živim za dan osvete!”

Imamo li, doista, pravo na osvetu?
Gledao sam često kako čovjek koristi to svoje “pravo” na mržnju. Gledao sam kako mržnja izgleda: izjeda ne da spavati, donosi bolest i prijevremenu smrt čovjeka u čijem se srcu našla. Logika mržnje uništava, razara sebe i drugoga. “Pastore, ja se želim osloboditi mržnje, ali ona je jača od mene, vraća se u moja dušu i danju i noću, kao da sam uklet”, bile su riječi koje sam često čuo iz usta iskrenih ljudi koji su se željeli osloboditi teške zamke u koju su bili uhvaćeni. Osjećali su da ih logika mržnje vuče k dnu ponora iz kojeg se neće moći vratiti.

Kako im pomoći? Gdje je lijek? Kako doći do logike ljubavi u svijeta mržnje? Jer, dopustite, mi živimo u svijetu mržnje, i svi smo bili, ili jesmo, opterećeni mržnjom ili njezinim derivatima u blažem ili jačem obliku. Jesmo li se uspjeli izvući iz njezinih smrtonosnih ralja ili nismo? Borimo li se, tražimo li rješenja i izlaze, ili dopuštamo da nas ta sila, kao i mase, nosi i razbija?

Znam da se samo u Bibliji nalaze pravi odgovori! “Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga jer je Bog ljubav. U tome se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena. što se nas tiče mi ljubimo jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi: “ljubim Boga’, a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata!” (1. Ivanova 4,7-21)

Odakle dolazi ljubav
1. Moja Biblija me uči: “Ljubav dolazi od Boga”, “Bog je ljubav”. Gdje god susrećemo ljubav u ovom svijetu mržnje, tu je Bog prisutan, ta je ljubav došla od Boga. Kako ljubav dolazi od Boga u nas? “Načinimo čovjeka na svoju sliku.” Bog nije mogao stvoriti drukčijeg čovjeka, nego čovjeka koji je sličio Bogu i svojom sposobnošću da voli. Ljubav koja dolazi od Boga stavljena je u nas prilikom stvaranja. Ljubav koja dolazi od Boga stavljena je u naše gene na samom početku. Na svojemu putu otuđenja od Boga “čovjek je izgubio slavu Božju” (Rimljanima 3,23), kroz stoljeća pobune protiv Boga, kroz stoljeća ratova protiv čovjeka, čovjek istodobno ratuje protiv samoga sebe i protiv Boga. Pritom čovjek sve više gubi svoju najveću sličnost s Bogom, a to je sličnost po ljubavi. Ali, unatoč svemu, “Ljubav dolazi od Boga”. Kako je ponovno steći? Kako je vratiti u gene, ako smo je negdje u bespućima povijesti posijali, ako danas i znanost dokazuje i pokazuje — u laboratoriju zorno, vidljivo i nedvosmisleno — da se mržnja, čak i doslovno, genetski prenosi s roditelja na dijete.

2. “…Plod je Duha: ljubav…” (Galaćanima 5,22) “Tko god ljubi od Boga je rođen”. (I. Ivanova 4) “Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi taj ne može” voljeti. (Ivan 3,3) Moja Biblija me uči da me moj dobri Bog i Otac želi i po drugi put dodirnuti svojim stvaralačkim prstom. Bog mi želi vratiti izgubljenu ljubav. Samo On to može! Moj je jednostavan udio: kleknuti na svoja koljena, sklopiti ruke i reći: “Bože, učini to ponovno, vrati mi ponovno ono što sam izgubio, vrati mi ljubav.” Bog jedva čeka da u tvoju opustošenu dušu vrati ljubav, zdravije, mir, radost… Trebaš to samo poželjeti, iskreno poželjeti, i Bog će učiniti ono što ti sam ne možeš.

Logiku mržnje logikom ljubavi ne može zamijeniti nikakva sila ni mudrost ni čovjekova filozofija. Gdje god se pojavljuje ljubav, tu je sila Božja na djelu. “Svet, svet, svet je Bog, Gospodar, Svemogući, koji bješe, koji jest i koji će doći! Dostojan si, naš Gospodine i naš Bože, da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve: sve tvojoj volji duguje postojanje i stvaranje.” (Otkrivenje 5,8.11) “Bog je ljubav”.

U Bogu je sva logika ljubavi.

Miroslav Lorencin

Leave a Comment