Izvor blagoslova

“A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti.” (Ivan 4,14)

Onaj koji želi ugasiti žeđ na izvorima ovoga svijeta, pit će i opet će biti žedan. Ljudi su posvuda nezadovoljni. Oni čeznu za nečim što će zadovoljiti potrebu duše. Samo Jedan može ispuniti ovu želju. Potreba ovoga svijeta, “blago svih naroda”, jest Krist. Božanska milost koju jedino On može dati je kao živa voda — ona čisti, osvježava i jača dušu.

Isus nije podrazumijevao da će jedno zahvaćanje vode života biti dovoljno onome koji je traži. Onaj tko je okusio Kristovu ljubav stalno će čeznuti da primi još više, jer on ne teži ni za čim drugim. Bogatstva, časti i zadovoljstva ovoga svijeta ne privlače ga. Stalni vapaj njegova srca je: “Više od Tebe!” Onaj koji otkriva duši njezine potrebe, čeka da utoli njezinu glad i žeđ. Sve što čovjek može dati i svako pouzdanje u njega iznevjerit će. Zdenci će se isprazniti, jezera će se isušiti, ali naš Otkupitelj neiscrpni je Izvor. Mi možemo piti i opet piti, i uvijek nalaziti svježu zalihu. Onaj u kome prebiva Krist ima u sebi izvor blagoslova — “izvor one vode što struji u život vječni”. Iz ovog izvora on može crpsti snagu i milost dovoljnu za sve njegove potrebe.

Dok je Isus govorio o živoj vodi, žena Ga je promatrala sa živom pozornošću. On je izazvao njezino zanimanje i probudio želju za darom o kome je govorio. Shvatila je da voda o kojoj je govorio nije voda iz Jakovljeva zdenca; jer nju je stalno pila — pila i ponovno žednjela. “Gospodine,” rekla je ona, “daj mi te vode da više ne žednim i ne dolazim ovamo zahvaćati.” …

Dok je žena razgovarala s Isusom, Njegove su riječi snažno utjecale na nju. Nikada nije čula takvo mišljenje od svećenika iz svoga naroda ili Hebreja. Kada je prošlost njezinog života bila stavljena pred nju, postala je svjesna svoje velike potrebe. Shvatila je žeđ svoje duše koju vode sa sikarskog zdenca ne mogu nikada ugasiti. Ništa što je dosad došlo u dodir s njom nije u njoj probudilo uzvišeniju potrebu. … U njezinim se mislima pojavilo pitanje: “Da nije možda ovo dugoočekivani Mesija?” Kazala Mu je: “Znam da ima doći Mesija koji se zove Pomazanik. Kad on dođe, sve će nam objaviti.” Isus joj je odgovorio: “To sam ja koji govorim s tobom.” (Isusov život, str. 137,139,140)

Za razmišljanje: Kakvu žeđ pokušavam ugasiti na ispucanom zdencu?

Leave a Comment