Hrvatski adventisti među najdarežljivijima u svijetu

Vijesti-Generalna 20. 04. 2012.

[Zagreb, Hrvatska (Adventpress)]  — Najnoviji Globalni adventistički desetinski indeks za 2010. godinu pokazuje da hrvatski adventisti spadaju među najdarežljivije na svijetu.  Istraživanje obuhvaća ukupno 104 zemlje, a Hrvatska zauzima visoko 13. mjesto. Na prvom mjestu se nalazi Eritreja, zatim slijede Švicarska, Austrija, Danska, Njemačka, Francuska i Togo, a susjedna Slovenija je na visokom osmom mjestu. Ista statistika stavlja Kanadu na 18. mjesto, Australiju na 22. mjesto, a Sjedinjene Američke Države čak na 46. mjesto. Na posljednjim mjestima indeksa nalaze se El Salvador, Mozambik i Indija. Ukoliko se promatra samo Transeuropski odjel Kršćanske adventističke crkve, koji obuhvaća oko pola Europe, tada su, zapravo, sukladno ovom Indeksu, Slovenija i Hrvatska najdarežljivije između 40-ak zemalja.

Studiju je objavio  švicarski kanađanin Claude Richli, direktor marketinga globalnog časopisa Adventist World, u suradnji s docentima na filipinskom učilištu Adventist International Institute for Advanced Studies (AIIAS). Cijelu studiju možete pogledati na internetskoj stranici (http://www.aiias.edu/gti/files/gti_2010.pdf). Indeks je utemeljen na službeno objavljenim statistikama Adventističke crkve, podatcima iz CIA Factbooks te uzima u obzir bruto društveni proizvod (BDP) po stanovniku pojedine zemlje, a time i njihovu kupovnu moć, zatim inflaciju i tečajna valutna kretanja. Prema riječima Richlija, ova je statistika instrument koji omogućuje objektivnu usporedbu desetinskog prihoda između pojedinih zemalja.

Kršćanska adventistička ckrva se ne financira iz crkvenog poreza, naplaćivanjem svojih “usluga” i slično, već svoje pastore i institucije održava zahvaljujući dragovoljnim darovima svojih vjernika, uključujući i biblijsko načelo davanja desetine od prihoda u svrhu propovijedanja Evanđelja. Pored toga, mogi vjernici financiraju različite humanitarne, odgojne ili duhovne projekte posebnim darovima. Adventisti smatraju darežljivost, solidarnost i velikodušnost temeljnom kršćanskom vrlinom. U Hrvatskoj oni svojim darovima i desetinom ne plaćaju samo svoje pastore i profesore, već na dobrobit šire društvene zajednice financiraju Humanitarnu organizaciju ADRA-u, Srednju školu u Maruševcu, Adventističko teološko visoko učilište, Nakladničku kuću Znaci vremena, Zdravstvenu dopisnu školu, projekte pomoći siromašnima te različite edukacijske, terapijske i dobrotvorne programe ili projekte.

Na svjetskoj razini, sukladno statistikama za 2010. godinu, adventističke su lokalne zajednice iz 206 zemalja svijeta, pored sredstava za vlastite potrebe, prikupile i proslijedile 2,2 milijarde eura darova i desetina koje trebaju solidarno poslužiti manje razvijenim zemljama te globalnim projektima Kršćanske adventističke crkve.

Branko Bistrović