Globalno istraživanje o životu crkvenog članstva za 2022. godinu

Transeuropska divizija (TED) Generalne konferencije, Kršćanske adventističke crkve poziva sve svoje članove u Hrvatskoj konferenciji, Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj da uzmu nekoliko trenutaka i popune Globalno istraživanje o životu crkvenog članstva za 2022 godinu (GCMS 2022). Zadnje takvo anonimno istraživanje obavljeno je 2017 godine čiji su podaci bili od koristi Adventističkoj crkvenoj zajednici na svim njezinim razinama u ocrtavanju vizije i misije Crkve kao i stvaranju učeništva.

Koliko dugo će vam trebati da popunite upitnik?

Potrebno je oko 45 minuta da ga u potpunosti ispunite. Kliknite na link ispod da biste pristupili online formularu. Formular je na Hrvatskom jeziku sa svim uputstvima.

https://www.surveymonkey.com/r/K78P5MJ

Zašto bih trebao učestvovati?

GCMS 2022 pomoći će Jadranskoj uniji i Hrvatskoj konferenciji te višim upravnim razinama crkve da dobiju relevantne podatke o svojem vjerništvu, o njihovim uvjerenjima, duhovnosti te povezanom ponašanju i navikama. Podaci će također pomoći u osmišljavanju inicijativa i projekata okrenutih prema društvu, misiji te skrbi i brizi za vjerništvo Crkve.

Do kada se može popunjavati?

Cilj je da se anketa popunjava do 31. listopada 2022.

Što ako želim ispuniti ovo istraživanje u drugačijem formatu?

Postoji mogućnost da se, ako nikako drugačije nije moguće anketa ispuni i tiskanom formatu. Ukoliko inzistirate na takvom obliku javite se svome pastoru ili na mail: info-hk@adventisti.hr

Hvala vam što ćete uzeti vrijeme i ispuniti ovaj upitnik!

Leave a Comment