Božićni koncert u Vukovaru

Zahvaljujući entuzijazmu i spremnosti za službu Bogu i bližnjima, vokalna skupina Grace iz Osijeka potvrdno je odgovorila na poziv mjesne crkve Vukovar te je u nedjelju, 18. prosinca 2011. godine u Vukovaru održala koncert duhovnih pjesama posvećenih Kristovom dolasku na naš svijet. Skupinu pjevača i sve nazočne dobrodošlicom je pozdravila sestra Željka Sabo. U ozračju kršćanskog blagdana Božića mnogi posjetitelji su s pozornošću pratili izvedbu svake duhovne pjesme, kao i riječi voditelja koji su čitanjem tekstova povezali evanđeoske opise događaja Kristova rođenja u Betlehemu. Na samom kraju koncerta kratku duhovnu poruku o značaju dolaska Emanuela na naš svijet održao je pastor Tihomir Sabo. Koncert je popratila gradska medijska služba, a pored mnogih posjetitelja koncertu je bio nazočan i gradonačelnik Grada Vukovara, gospodin Željko Sabo.

Nakon koncerta svi posjetitelji i gostujući pjevači skupine Grace iz Osijeka bili su pozvani na druženje na prigodnom domjenku.

Tihomir Sabo

Leave a Comment