Borba s demonima

Teologija 9. 10. 2013.

Postoji li služba ili dar egzorcizma u Bibliji?

U odgovoru na ovo pitanje pozabavit ćemo se širim problemom istjerivanja demona, što je dio pastoralne službe nekih naših pastora u pojedinim dijelovima svijeta. Općenit izazov s kojim se adventisti susreću jest biblijski odnos prema ovom problemu te nedopuštanje da praksa drugih kršćana određuje kako se treba boriti protiv demona.

1. Terminologija: Pojam “egzorcizam” dolazi od grčke imenice exorkistes i označuje osobu koja izgoni zle duhove. Glagolski oblik exorkizo znači “nekoga staviti pod zakletvu” ili “zaklinjati” (Matej 26,63). Ovaj pojam izriče zamisao o prinuđivanju nekoga da nešto učini prizivanjem nadnaravne sile. U Novom zavjetu ovaj glagol ne znači egzorcizam, a imenica je samo jedanput uporabljena za židovske egzorciste (Djela 19,13). U Novom zavjetu se rabi riječ “izgoniti, istjerati” (grčki ekballo) demone, umjesto pojma “egzorcizam”. Ovdje je vjerojatno riječ o činjenici da se egzorcizam povezivao s magijom, provođenjem određenih obreda i uporabom posebnih religijskih formula. Toga u Novom zavjetu ne nalazimo.

2. Opsjednutost demonimaU Svetom pismu se opsjednutosti demonima pristupa vrlo ozbiljno. Opsjednuti pojedinci opisani su kao osobe koje se ponašaju vrlo agresivno (Matej 8,28); samouništavajuće (Matej 17,15); gube moć govora, onijeme (Matej 9,32); gube sluh (Marko 9,25); ili vid (Matej 12,22). Općenito se demonska opsjednutost razlikuje od bolesti (primjerice Matej 4,24; Marko 1,32). Jedna od vrlo spornih strana opsjednutosti demonima jest ta što ju je u gotovo svim slučajevima vrlo teško razlučiti od epilepsije i nekih drugih tjelesnih ili duševnih bolesti. To znači da demonska opsjednutost utječe na tijelo i um pojedine osobe slično kao i spomenuta stanja bolesti. No, obično je praćena elementima vidovitosti, nadnaravnih očitovanja pa čak i pojavom levitacije predmeta. Budući da je opsjednutost u mnogo slučajeva teško razlikovati od bolesti, kad god je to moguće treba zatražiti savjet liječnika i ostalih stručnih osoba.

3. Biblijski pristup: Istjerivanje demona bilo je uobičajeno u Isusovoj službi, no On svoje učenike nije poučavao nekom posebnom obredu ili postupku. Jednostavno je izgonio zle duhove snagom svoje riječi, bez obavljanja bilo kakvog obreda ili uporabe neke tradicionalne formule (Matej 8,16). Isus bi demonima naredio da odu, i oni bi poslušali (Luka 9,49-50; 10,17). Nije bilo vremenski dugotrajnih postupaka niti vikanja, koliko nam je poznato, niti tjelesnog dodira između Isusa i opsjednute osobe. Zapravo, Isus nikada nije dotaknuo osobu opsjednutu demonima, a samo se jedanput upustio u razgovor s opsjednutom osobom (Marko 5,7-10). Isus je jednostavno imao moć nad zlim duhovima i oni Mu se nisu mogli oduprijeti.

Svojim učenicima Isus je dao istu moć (Matej 10,8; Marko 3,15; Luka 9,1). Način na koji su učenici vjerojatno izgonili zle duhove prikazan je u Djelima. Apostoli su se pozivali na Isusovo ime kako bi ljude oslobodili od demona. Ove riječi su vrlo jednostavne: “Zapovijedam ti u ime Isusa Krista da iziđeš…” (Djela 16,18). Krist je Onaj koji je oslobodio osobu, a apostol je samo pozivao Krista na djelovanje. Kristova je moć bila djelotvorna kroz riječi Njegovih učenika.

4. Egzorcizam i duhovni darovi: Vratimo se sada na postavljeno pitanje. U Novom zavjetu se egzorcizam ili istjerivanje zlih duhova ne nalazi na popisu duhovnih darova. Isus nikoga nije pozvao na osnivanje egzorcističke službe. On je jednostavno svojim učenicima dao moć i vlast nad demonima, no niti jednom nije dao naslutiti kako će im to biti glavna uloga. Njihova najvažnija uloga bilo je objavljivanje Božjeg kraljevstva, Radosne vijesti o spasenju. Isus je otvoreno rekao: “Na svom putu navješćujte: Blizu je kraljevstvo nebesko! Liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace… izgonite zle duhove” (Matej 10,7-8; vidi Marko 6,12; Luka 9,2). Objavljivanje Božjeg kraljevstva isto je tako poslanje svakog vjernika. Ako nam se pri izvršavanju tog poslanja usprotive opsjednuti demonima, tada nam je Krist dao moć da se s njima suočimo. No, naš je najvažniji cilj navješćivanje Evanđelja o izbavljenju po Isusu Kristu.

Angel Manuel Rodríguez, ravnatelj Biblijskog istraživačkog instituta pri Generalnoj konferenciji Kršćanske adventističke crkve. (Biblical Research Institute of the General Conference.)