Bogoštovlje

Biblijske pouke 15. 07. 2011.

Pouke iz Biblije

“Uto spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje: svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Vikao je jakim glasom: ‘Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova Suda! Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!'” (Otkrivenje 14,6.7)

Iako ove stihove sagledavamo u kontekstu posljednjih događaja, oni nam također mogu pomoći u postavljanju temelja za našu temu ovog tromjesečja o bogoštovlju. U ovim redcima ne samo da smo pozvani na obožavanje, već iz njih možemo iščitati i razumjeti kakvo bi trebalo biti istinsko obožavanje.

Download

Za učitelje

Za mlade

Leave a Comment