Bog se služi nama da pomogne drugima

„Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom.“ (Izreke 3,9.10)

Bog u obilnoj mjeri ispunjava svoja obećanja. Svako zemaljsko dobro dolazi iz Njegove ruke. Gospodnji su izvori beskrajni i On se njima služi u izvršenju svojih namjera. Vjerni upravitelji, koji se mudro služe dobrima koja im je Bog povjerio za širenje istine i blagoslivljanje napaćenog čovječanstva, bit će nagrađeni za svoja djela. Bog će sipati u njihove ruke dok oni budu dijelili drugima. On unapređuje svoje djelo na Zemlji preko upravitelja kojima je povjerio svoj kapital. Ima i nekih koji će, iako žarko žele bogatstvo, biti uništeni zato što ga imaju. Bog je stavio na kušnju pojedince dajući im talente i sredstva. Oni su mogli zlouporabiti dar ili ga uporabiti na Božju slavu. … Bili su stavljeni na kušnju i iskušani i pokazalo se da su nevjerni jer su zlorabili ono što su smatrali svojim iako je pripadalo drugom. Bog takvima neće povjeriti vječno bogatstvo.

Oni koji mudro i nesebično raspodjeljuju Gospodnja dobra izjednačujući svoje interese s interesima napaćenog čovječanstva, bit će unaprijeđeni jer obavljaju djelo koje im je Bog odredio u okviru Njegovog sustava dobročinstva.

Svako dobro na Zemlji dano nam je kao izraz Božje ljubavi. On je učinio ljude svojim upraviteljima i dao im talente utjecaja i sredstava koje trebaju uporabiti za dovršenje Njegovog djela na Zemlji. Naš nebeski Otac želi povezati smrtna ljudska bića sa sobom. Ona trebaju postati Njegova oruđa za spasenje duša. …

Oni koji hode u svjetlu istine širit će svjetlo na ljude oko sebe. Oni će biti živi svjedoci za Krista. Neće biti slični svijetu, neće živjeti u moralnoj tami, neće voljeti sebe i ono što je na svijetu, neće tražiti zemaljska blaga. …

Bog nas je učinio čuvarima svoje braće i smatrat će nas odgovornima za obavljanje ovog velikog i odgovornog posla. Bog nas je uzeo da budemo jedno s Njime i želi da radimo u skladu s Njime. On je odredio sustav dobročinstva i mi, koje je načinio po svojem obličju, moramo imati nesebičan karakter i biti slični Onome čija je narav beskrajna ljubav.  (Review and Herald, 31. listopada 1878.)

Leave a Comment